ตานก๋วยสลาก

ตานสลาก บ้านปอน

ตานก๋วยสลาก เพื่อฮักษาฮีตฮอยประเพณีของเมิงปอนแต่เก่าก่อนมาเรื่องการตานสลาก ( สลากภัต) บ้านปอนจึงกำหนดตานในวันอาทิตย์ที่ 19 กันยายน 2564นี้ เจินปี้น้องตี่อยู่ใกล้ไกลมาร่วมทำบุญครั้งนี้ตวยเน้อจ้าวข้อมูลจาก คนเมิงปอน

ตานสลาก บ้านปอน Read More »