"คำขวัญ อำเภอทุ่งช้าง"
พิพิธภัณฑ์เรืองรอง ส้มสีทองเรืองนาม
สาวงามพริ้มพราย ผ้าลายไทลื้อ
ยึดถือธรรมะ
พระพุทธรูป 700ปี

ค้นหาข้อมูลทุ่งช้าง
© 2550-2563 ThungChang.com